Skip to content

Job adverts

Check out the job offers available among this year's participating companies!

Summer intership 2024 logo

Summer intership 2024

SINTEF
5. November 2023
Oslo
https://www.sintef.no/
SINTEF Energi tilbyr spennende sommerjobbmuligheter for studenter. Bli en del av vårt team og utvikle bærekraftig energiteknologi med veiledning fra våre erfarne forskere. Grip sjansen til å gjøre en reell innvirkning og søk nå!
Summer Intership - Computational Fluid Dynamics (CFD) logo

Summer Intership - Computational Fluid Dynamics (CFD)

Yara
29. October 2023
Porsgrunn
https://jobs.yara.com/
Spend your summer in a meaningful internship at Yara's Technology Center in Porsgrunn, Norway. Join their CFD (Computational Fluid Dynamics) simulation project to enhance Yara's production processes, design complex 3D geometries, and communicate your findings in English, all while making a valuable impact.
Summer Intership - Coating Development for fertilizer logo

Summer Intership - Coating Development for fertilizer

Yara
29. October 2023
Porsgrunn
https://jobs.yara.com/
Embark on an enriching summer journey at Yara Technology Center in Porsgrunn, Norway, by participating in their Coating Development for Fertilizer project. As a student pursuing a master’s degree in chemistry or related fields, you'll engage in vital tasks such as literature review, laboratory tests, and statistical analyses, contributing to the enhancement of fertilizer preservation techniques and product quality.
Summer Intership - Prilling optimization logo

Summer Intership - Prilling optimization

Yara
29. October 2023
Porsgrunn
https://jobs.yara.com/
Become a part of Yara's mission to responsibly feed the world and protect the planet by joining their Prilling Optimization summer project in Porsgrunn, Norway. As a student pursuing a master's degree in chemistry or related fields, you'll delve into tasks such as method development, laboratory work, and process optimization, contributing to Yara's innovative solutions and sustainable fertilizer production.
Summer Intership - Process Modeling logo

Summer Intership - Process Modeling

Yara
29. October 2023
Porsgrunn
https://jobs.yara.com/
Embark on a transformative journey with Yara's Process Modeling summer internship in Porsgrunn, Norway. If you're a master's degree student in chemical engineering passionate about process simulation, this opportunity offers hands-on experience in utilizing various software tools, such as ProSimPlus and Aspen Plus, to model and optimize Yara's production processes, contributing to innovative solutions and best practices.
Summer Intership - Technology Development Department logo

Summer Intership - Technology Development Department

Yara
29. October 2023
Porsgrunn
https://jobs.yara.com/
Join Yara's Technology Development Department this summer in Porsgrunn, Norway, and contribute to the future of engineering data management. As a summer intern, you'll engage in shaping Digital Twin solutions for production sites, focusing on collecting, organizing, and enhancing as-built design data for Nitric Acid plants. This hands-on experience is ideal for Chemical/Process Engineering students passionate about simulation tools and data analysis, providing a unique opportunity to make a meaningful impact on Yara's innovative initiatives.
Summer Intership - Nitric Acid Process Catalysts logo

Summer Intership - Nitric Acid Process Catalysts

Yara
29. October 2023
Porsgrunn
https://jobs.yara.com/
Embark on a hands-on research journey this summer with Yara's Nitric Acid Process Catalysts project in Porsgrunn, Norway. As a summer intern, you'll delve into the world of catalyst materials, conducting comprehensive tests and characterizations. This opportunity is ideal for students in their 3rd or 4th year, specializing in chemical or materials science, who possess strong laboratory skills and a passion for innovation. Join us in shaping the future of nitric acid production.
Summer Intership - Phosphate flexiblity logo

Summer Intership - Phosphate flexiblity

Yara
29. October 2023
Porsgrunn
https://jobs.yara.com/
Dive into innovative solutions for fertilizer production this summer with Yara's Phosphate Flexibility project in Porsgrunn, Norway. As an intern, you'll explore methods to prevent the sudden thickening of process liquor during neutralization, conducting experiments and gaining hands-on experience in a laboratory-scale pilot plant. This opportunity is ideal for students pursuing a master’s degree in chemistry, chemical engineering, or related fields, offering a chance to contribute to cutting-edge research in a diverse and multicultural industrial environment.
Summer Intership - Summer Project 2024 logo

Summer Intership - Summer Project 2024

Yara
29. October 2023
Porsgrunn
https://jobs.yara.com/
Bli en del av Yara sitt sommerprosjekt 2024 i Porsgrunn, hvor du som student får sjansen til å bidra til løsninger på verdens matvaremangel. Dette tverrfaglige prosjektet gir deg muligheten til å jobbe tett sammen med andre studenter i et internasjonalt miljø, løse utfordrende problemstillinger og utvikle både faglige og personlige ferdigheter. Søk nå og vær med på å forme en mer bærekraftig fremtid med Yara Porsgrunn. For Sommerprosjektet Yara søkes det etter inntil 6 studenter som skal jobbe tverrfagleg på eit prosjekt i fabrikken i Porsgrunn
Summer Intership - Chemistry/Process logo

Summer Intership - Chemistry/Process

Borregaard
1. January 2024
Sarpsborg
https://www.borregaard.com
Bli med på spennende sommerprosjekter hos Borregaard, verdens mest avanserte bioraffineri! Vi søker engasjerte ingeniørstudenter i kjemi/prosess fra 2. til 5. klasse for å utforske bærekraftige løsninger og utvikle dine faglige ferdigheter i et inspirerende arbeidsmiljø. Søk nå og bli en del av vårt dedikerte team!
Summer Intership - Research Department logo

Summer Intership - Research Department

Borregaard
1. January 2024
Sarpsborg
https://www.borregaard.com
Borregaard søker engasjerte masterstudenter i kjemi og bioteknologi (3. og 4. klasse) til sommerprosjekter ved deres innovative forskningssenter. Utforsk bærekraftige løsninger i verdens ledende bioraffineri og bli en del av et dyktig og tverrfaglig team. Søk nå for en mulighet til å forme fremtiden innen forskning og innovasjon!
Summer Intership - Nitric Acid Process Catalysts logo

Summer Intership - Nitric Acid Process Catalysts

Hydro
5. November 2023
Norway
https://jobs.hydro.com
Join Hydro's Summer Internship 2024 and dive into a world of innovation and sustainability. With over 50 diverse positions in Norway, this program offers real challenges, mentorship, and a chance to shape the future of metal technologies. Apply now to be part of this transformative experience!