Hopp til innhold

Om Kjemidagen

Kjemidagen er ein karrieredag arrangert av og for sivilingeniørar innan Nanoteknologi og Industriell kjemi og bioteknologi på NTNU. Vi i Kjemidagen er opptatt av å skape god kontakt mellom studentane og aktørar i næringslivet. Av den grunn er Kjemidagen ei fantastisk anledning for bedrifter og studentar å komme i kontakt med hverandre.

Styret