Hopp til innhold

Årets program

Vi gelder oss til ein dag fylt med aktivitetar!

Tysdag 24. oktober 2023

Minglekveld

18:15 Kantina i Kjelhuset

I fjor lanserte Kjemidagen prøveprosjektet Minglekveld, ein lavterskel arena kor studenter og bedriftsrepresentanter kunne møtast i ei uformell setting. Dette ble et vellykka arrangement, og vi gjentar suksessen i år! Kjelhuset opnar dørane for studentar frå HC og Timini som går i 3. til 5. klasse tyrsdag 24. oktober kl. 18:15. Det vil fortløpande bli servert pizzabuffet og avholdt quiz, med premie til vinnerlaget.

Bedriftane som deltek er Elkem, NOAH, Borregaard, Cambi Group, Jotun, Carbon Circle, Worley Origo Process og Pharmaq.

Påmeldingslink HC (krever innlogging).
Påmmeldingslink Timini (krever innlogging).

Onsdag 25. oktober 2023

Åpning med ballongslipp

10:00 Utanfor R1

Bedriftsstands

10:15 - 15:00 Realfagbygget

Speedintervju Cambi

10:30 - 13:00 BU1-108

Cambi ønsker studentar med lidenskap for berekraftige løysingar og eit ønske om å påverke velkommen til speedintervju! Dette er ein spennande mogelegheit for studentar til å møte bedrifta. Snakk med bedriftsrepresentantane på stand for å få vite meir.

Speedintervju Cambi image

CV-fotografering

11:00 - 13:00 R21

Sommerjobbmaraton

11:15 - 12:00 R8

Sommerjobbmaraton er ein event der alle bedrifter som deltek på Kjemidagen får to minutter til rådigheit til å presentere sine sommerjobbar og sommerprogram. Dette er eit meget populært arrangement med gode tilbakemeldinger frå både bedrifter og studentar.

Speedintervju Carbon Circle

12:00 - 14:00 BU1-106

Bli med på speedintervju med Carbon Circle! Dette er ein spennande mogelegheit for studentar til å møte bedrifta. Ta med CV-en din og ta sjansen; det kan hende det ligg eit jobbtilbod og ventar på deg som deira neste kollega.

Speedintervju Carbon Circle image

Motivasjonsforedrag v/ Linn-Kristin "Linka" Riegelhuth Koren

12:15 - 13:00 R5

Årets motivasjonsforedrag skal holdast av Linn-Kristin "Linka" Riegelhuth Koren. Linka kjenner du kanskje igjen som tidlegare landslagsspiller i handball, og som deltakar i Mesternes mester.
Ho er gründer av et Tech-selskap. Ho har ein master i helsefremmande arbeid, med fordjuping i organisasjon og leiing, og bachelorgrad både i ernæring og sykepleie.
Linka kjem til å snakke om korleis ein kan lære av feila sine og ta kontroll over kvardagen. Ho er oppteken av å ha riktig "mindset" – ein får til det ein vil.

Foredragsholder

Speedintervju Reinertsen

13:00 - 15:00 K 4.172

Bli med på speedintervju med Reinertsen! Dette er ein spennande mogelegheit for studentar til å møte bedrifta. Ta med CV-en din og ta sjansen; det kan hende det ligg eit jobbtilbod og ventar på deg som deira neste kollega. Reinertsen ser primært etter MTKJ-studentar i høgare årstrinn.

Speedintervju Reinertsen image

Jobbmaraton

13:15 - 14:00 R8

Jobbmaraton er ein event som liknar sommerjobbmaraton, men i staden for sommerjobbar får deltakende bedrifter muligheit til å kort presentere sine graduate-program, traineestillinger, internships, masteroppgaver, Ph.d.-stillinger, og fulltidsstillinger.

Speedintervju Bergen Carbon Solutions

14:00 - 15:00 BU1-108

Studerer du elektrokjemi, nanoteknologi eller noko liknande? Da vil Bergen Carbon Solutions gjerne ha deg med på speedintervju. Her blir det mogleg å vise seg fram og potensielt få jobb hos bedriften.

Speedintervju Bergen Carbon Solutions image

Bankett

18:30 Frimurerlogen

På kvelden vil det arrangeres ein bankett med bedriftsrepresentantar og 4. og 5. årsstudentar. Banketten er ein viktig del av Kjemidagen, og ei fin mogelegheit for bedriftene til å bli bedre kjent med studentane våre.