Hopp til innhold

Årets program

Vi gelder oss til ein dag fylt med aktivitetar!

Onsdag 25. oktober 2023

Åpning med ballongslipp

10:00 Utanfor R1

Bedriftsstands

10:15 - 15:00 Realfagbygget

Speedintervju

10:15 - 15:00

Alle bedriftene vil på forhånd ha høve til å reservere eit eget rom for speedintervju i løpet av dagen. Dette er ei spanande mogelegheit for studentar og bedrifter, og ei fin mogelegheit for deltakende bedrift å finne sin neste kollega.

CV-fotografering

11:00 - 13:00 R21

Sommerjobbmaraton

11:15 - 12:00 R5

Sommerjobbmaraton er ein event der alle bedrifter som deltek på Kjemidagen får to minutter til rådigheit til å presentere sine sommerjobbar og sommerprogram. Dette er eit meget populært arrangement med gode tilbakemeldinger frå både bedrifter og studentar.

Motivasjonsforedrag v/ Linn-Kristin "Linka" Riegelhuth Koren

12:30 - 13:15 R5

Årets motivasjonsforedrag skal holdast av Linn-Kristin "Linka" Riegelhuth Koren. Linka kjenner du kanskje igjen som tidlegare landslagsspiller i handball, og som deltakar i Mesternes mester. Dessutan er ho gründer av et Tech-selskap. Ho har ein master i helsefremmande arbeid, med fordjuping i organisasjon og leiing, og bachelorgrad både i ernæring og sykepleie.

Foredragsholder

Jobbmaraton

13:15 - 14:00 R8

Jobbmaraton er ein event som liknar sommerjobbmaraton, men i staden for sommerjobbar får deltakende bedrifter muligheit til å kort presentere sine graduate-program, traineestillinger, internships, masteroppgaver, Ph.d.-stillinger, og fulltidsstillinger.

Bankett

18:30 Frimurerlogen

På kvelden vil det arrangeres ein bankett med bedriftsrepresentantar og 4. og 5. årsstudentar. Banketten er ein viktig del av Kjemidagen, og ei fin mogelegheit for bedriftene til å bli bedre kjent med studentane våre.