Hopp til innhold

Sommerjobb - Forskningsavdelingen

Å opprettholde en sterk innovasjonsinnsats er en av Borregaards strategiske prioriteringer, og bærekraft er avgjørende i våre innovasjonsprosesser. Forskning og utvikling har over tid resultert i bærekraftige løsninger som svarer på langsiktige globale utfordringer. Vi er overbevist om at denne sterke trenden representerer en stor mulighet for oss som selskap.

Har du lyst til å jobbe med spennende innovasjonsprosjekter i verdens mest avanserte bioraffineri? Borregaards forskningssenter i Sarpsborg har rundt 70 ansatte med stor kjemifaglig bredde, mye spisskompetanse og stort engasjement. Borregaards forskningsavdeling tilbyr relevant og utfordrende prosjektarbeid for mastergradsstudenter i 3. og 4. klasse ved kjemi og bioteknologi.

Borregaards produkter er alternativer til oljebaserte alternativer og møter dermed langsiktige, globale utfordringer knyttet til befolkningsvekst, ressurstilgang og miljø- og klimabelastninger. I løpet av 8 uker blir du kjent med hvordan det er å jobbe ved verdens mest avanserte bioraffineri.

Gjennom relevante og spennende oppgaver får du både brukt din kompetanse fra studiene og videreutviklet dine faglige ferdigheter. I tillegg til faglig utvikling, arrangeres det felles aktiviteter der du blir kjent med andre studenter og får bygget nettverk.

Hvilket av våre forskningsprosjekter du skal jobbe med blir avgjort når det nærmer seg oppstart, basert på Borregaards behov og din bakgrunn.
$Sommerjobb - Forskningsavdelingen logo
Borregaard
1. januar 2024
Sarpsborg
https://www.borregaard.com
Søk her